Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ahoj všichni,

Vítám vás. Jak určitě víte či ne. Mé jméno je Taigai Hardluck. Dostal jste se na tuto stránku jako host a nebo jako náhodný cestující. Tuto stránku jsem založila pod důvodem toho, že na instagramu psát rozsáhlé příběhy nemohu. Chtěla jsem něco kam se člověk dostane aniž by musel něco stahovat. Takže na této stránce najdete vše co nemůžu dát na instagram - Akret_Cross_Art . Doufám, že se budete dobře bavit vlčci moji.♥️

 

Introduction

Hello everybody,

I welcome you. How you surely know, or not. My name is Taigai Hardluck. You came onto this web as a guest or as casual passenger. I made this web, because i can't write long stories on instagram. I wanted something people can visit without installing new aplications. So on this webside you can find anything that instagram can't take - Akret_Cross_Art . I hope you will have fun my pups.♥️

 

 

 

 

Soldier from a camp

18. 4. 2022

Warning: bad grammar, quick story, mention of corpses, someone might be affected, two dudes in love lol, it's a piece of **** but you may have a different opinion. I appreciate the idea a little more than other stories, so I intend to improve this story in the future as I realize that it is only a lazy work.

A brief story of two friends who have to come to a distant place due to an immense catastrophe.

The author demands basic author right to comply, or respectly: To be mentioned as the author of the story.

 

Voják z tábora

17. 4. 2022

Varování: špatná gramatika, rychlý příběh, zmínka o mrtvolách, někoho by se to mohlo dotknout, pár dvou zamilovaných cápků lol, je to kus **** ale můžeš na to mít jiný názor. Myšlenku si cením o trochu víc než jiné příběhy a tak hodlám tento příběh v budoucnu vylepšovat jelikož si uvědomuji že je to pouze lajtské dílo. 

Krádký příběh dvou přátel kteří se musí kvůly nesmírné katastrofě dostavit na daleké místo. 

Autorka si žádá aby se dodrželo základní autorské právo neboli : Být uváděna jako autor příběhu.

 

Dashi's story by Taigai Hardluck English version

19. 8. 2021

Warning: bad grammar, quick story, mention of corpses, its a piece of ****, but you can have a differenf option. The story is written based on the reader's foresight. I warn you that its not sloppy (Ok maybe a little). The missing informations are missing because the reader is forsed to think how it could happen. Developing imagination is another name for this purpose.

Quick story about a little weird robot that will start on zero,but slowly rise pretty hight.

The author demands basic author right to comply, or respectly: To be mentioned as the author of the story.

 

Dashiho vyprávění od Taigai Hardluck Česká verze

19. 8. 2021

Varování: špatná gramatika, rychlý příběh, zmínka o mrtvolách, je to kus **** ale můžeš na to mít jiný názor. Příběh je napsaný na základě čtenářovi přectavivosti. Upozorňuji, že není odfláklí (no možná trochu ano) . Informace co chybí jsou chybějícími proto aby si čtenář sám domyslel jak to bylo. Rozvíjení fantazie je jiný název tohoto účelu.

Krádký příběh o trochu zvláštním robotovi co se z 0 propracuje celkem vysoko.

Autorka si žádá aby se dodrželo základní autorské právo neboli : Být uváděna jako autor příběhu.